Δραστηριότητες της CulturePolis

Οι δραστηριότητες της CulturePolis χωρίζονται στις εξής 4 κατηγορίες: Έργα, Πρωτοβουλίες, Έρευνες – Μελέτες & Ειδικές Θεματικές Εκδόσεις, που παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ σε ιστοσελίδες ενδεικτικών έργων CulturePolis μπορείτε να βρείτε όλους τους συνδέσμους που αναφέρονται στα κυριότερα έργα / πρωτοβουλίες κ.λπ. της CulturePolis από ιδρύσεώς της το 2006 έως σήμερα.

‘Εργα

Η ομάδα της CulturePolis στην πολυετή πορεία της έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στοχευμένων αναπτυξιακών και ερευνητικών κοινοπραξιών, στην ανάπτυξη κοινοτόμων προτάσεων και την υλοποίηση απαιτητικών έργων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές πλαίσιο.

Τα έργα έχουν καταγεί σε τρείς ομάδες ανάλογα με την περίοδο υλοποίησής τους :

Πρωτοβουλίες

Η CulturePolis έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με σκοπό την προώθηση του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδα και της Ευρώπης, την προώθηση της βιω΄σιμης ανάπτυξης και καινοτόμων εφαρμογών σε διάφορους τομείς.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Έρευνες – Μελέτες

Η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών αποτελούν βασικες δραστηριότητες της CulturePolis. Τυπικό παράδειγμα είναι η Πανελλήνια Έρευνα για την Πολιτιστική Δραστηριότητα των Πόλεων, που πραγματοποιήθηκε το 2016  και  την επαναλαμβάνουμε το 2017 με σκοπό την ανάδειξη πολύτιμων συγκριτικών στοιχείων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και τον συντονισμό της πολιτιστικής στρατηγική τους.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Ειδικές Θεματικές Εκδόσεις

Η  CulturePolis στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της δημοσιεύσει διάφορες μελέτες και αποτελέσματα ερευνών και άλλες ηλεκτρονικές εκδόσεις, για τις οποίες ενημερώνει όλα τα μέλη, συνεργάτες και φίλους της μέσω  του διανεμομένου δωρεάν ηλεκτρονικού διμηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου στα ελληνικά καθώς και την ηλεκτρονική τετραμηνιαία έκδοση στα αγγλικά : International Newsletter CulturePolis, EN.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ