Η CulturePolis εταίρος στο νέο έργο INNOVIMENTOR (Balkan-Mediterranean)

Η CulturePolis εταίρος στο νέο έργο  INNOVIMENTOR (Balkan-Mediterranean)

Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι η CulturePolis είναι εταίρος στο έργο INNOVIMENTOR  “Generating SME product and process innovation with a new tourism mobility model, stakeholder alliances and skills alliances to facilitate the market uptake of local enterprises in remote and sparsely populated areas”Η πρόταση μόλις εγκρίθηκε δεύτερη στην κατάταξη από πλευράς βαθμολογίας από το πρόγραμμα Interreg V-B «Balkan-Mediterranean 2014-2020 Programme, Άξονας Προτεραιότητας 1.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και συμμετέχουν ως εταίροι οργανώσεις από 5 χώρες :CulturePolis, Η Μη κερδοσκοπική οργάνωση Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities με έδρα τη Βουλγαρία,  Center for Heritage Interpretation( Βουλγαρία), Nicosia development agency (Κύπρος), Lezha Regional Development Agency (Αλβανία), Unique Junior Enterprise (Αλβανία) και τέλος A.B.A.T Balkania-Balkan association for alternative tourism (FYROM) .

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των τουριστικών  μικροεπιχειρήσεων που βρίσκονται   σε απομονωμένες περιοχές των Βαλκανίων και της Μεσογείου,  μέσω καινοτόμων πρακτικών εφαρμογών και δράσεων και μακροπρόθεσμα το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας στους εν λόγω προορισμούς. Η CulturePolis με το νέο έργο αποκτά πρόσθετη τεχνογνωσία σε θέματα τουρισμού για υποβοήθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακούς προορισμούς και θα επιδιώξει συνέργειες με ανάλογες πρωτοβουλίες στην περιοχή.

 

This post is also available in: enEnglish