Η CulturePolis αναζητεί εταίρους για το πρόγραμμα ENI CBCMED

Η CulturePolis αναζητεί εταίρους για το πρόγραμμα ENI CBCMED

Η CulturePolis προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ENI CBCMED με την πρόταση :  MEDInVIEW, μια καινοτόμα πλατφόρμα για τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Η πρόταση θα υποβληθεί υπό την προτεραιότητα «Α.1.3 για το Βιώσιμο Τουρισμό» και αναζητούνται εταίροι από χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, ιδιαίτερα της Βόρειας Αφρικής και Ασιατικής πλευράς της.

Στόχος της πρότασης είναι να ενισχυθεί η επιχειρησιακή προβολή της Μεσογειακής ακτογραμμής μέσω της χρήσης της πλατφόρμας TRIPinVIEW του εταίρου μας GEOTAG Aeroview SA (CY/GR) συνδυάζοντας την με την τεχνογνωσία της CulturePolis σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικού τουρισμού και να αναδείξουμε τους πολιτιστικούς και φυσικούς  θησαυρούς της Μεσογείου σε όλον τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα για την πρόταση MEDInVIEW, που παράλληλα στοχεύει στην δημιουργία εναλλακτικών επιχειρησιακών συνεργιών για τον τουρισμό και τον πολιτισμό στις χώρες της περιοχής.

Εξερευνήστε το πρόγραμμα ENI CBC MED και επικοινωνήστε μαζί μας  αν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στην προσπάθεια αυτή και είμαστε ανοικτοί για συμμετοχή της CulturePolis ως εταίρου σε έργα άλλων φορέων.

This post is also available in: enEnglish