Επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να υπάρξουν μέσα από την αξιοποίηση των οχυρωματικών μνημείων – πολιτιστικής κληρονομιάς

H CulturePolis σας προσκαλεί στην παρακάτω εκδήλωση: ΕΚΔΗΛΩΣΗ  “Επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να υπάρξουν μέσα από την αξιοποίηση των...

Posted