Νέα από το Grow Observatory

Νέα από το Grow Observatory

H Ομάδα Έργου της CulturePolis, που συντονίζει το έργο Grow Observatory μας προώθησε και αναρτούμε ένα νέο ενημερωτικό video, που προβάλλει το...

Culturelink Newsletter

Culturelink Newsletter

H CulturePolis προτείνει για ενημέρωση στις διεθνείς εξελίξεις για τον πολιτισμό την ανάγνωση του Newsletter του συνεργαζόμενου κροατικού...

Posted