Αρχείο Έργων και Πρωτοβουλιών

Η CulturePolis από την ίδρυσή της το 2006 έχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό έργων και μελετών και έχει αναλάβει πρωτοβουλία δημιουργίας σύμπραξης ερευνητικών και αναπτυξιακών φορέων και ΟΤΑ, πανεπιστημίων για υποβολή προτάσεων σε αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα.

Στην ιστοσελίδα αυτή έχουν καταχωρηθεί εν είδει αρχείου περιλήψεις από όλες οι δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα της CulturePolis  από την ίδρυσή της το 2006 ως «Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής – Ιονίου» μέχρι το τέλος του 2016 σε δυο κεφάλαια :

 • Περίληψη κυρίων δράσεων-έργων 2016 – 2011
 • Περίληψη κυρίων δράσεων-έργων 2011 – 2006

Περίληψη κυρίων δράσεων-έργων (2016 – 2011

Κατά σειρά πιο πρόσφατης έναρξης

Ακρωνύμιο: GROW Observatory
Τίτλος: GROW Citizens Observatory
Στόχοι  Agrofood – environment to promote novel approaches in agriculture of EU countries
Έναρξη – Λήξη 01/11/2016 – 30/10/2019
Χρηματοδότης Horizon 2020 – 100% funding
Συνολικός Προυπ/σμός
Προυπ/σμός CulturePolis
5.800.000 Eυρώ

284.000 Ευρώ

Ιστοχώρος έργου http://growobservatory.org/
Προϋπολογισμός έργου 5,8Μ out of which 384K for CulturePolis with); Beneficiary and)
Συντονιστής Dundee (UK) University
Εταίροι 17 partners
Αντικείμενο – Παραδοτέα
Ρόλος CulturePolis CulturePolis is responsible for dissemination and experimentation with young farmers in Europe concerning the utilisation of new technologies
Σχόλια

 

Ακρωνύμιο: DIVERTIMENTO
Τίτλος: “Diversifying tourism offers in peripheral destinations with heritage-based products and services, stakeholder-skills alliances to internationalize locally operating micro-enterprises”
Στόχοι
Έναρξη – Λήξη
Χρηματοδότης COSME /Tourism and Culture and virtual museums / 25% own funding)
Συνολικός Προυπ/σμός
Προυπ/σμός CulturePolis
334.000 Ευρώ

80.0000 Ευρώ

Ιστοχώρος έργου http://divertimento.unicity.eu/
Συντονιστής  CulturePolis
Εταίροι  7 partners in Greece, Italy, Spain, Slovenia, Romania, Bulgaria, and Turkey share a common vision to
Αντικείμενο – Παραδοτέα Προώθηση του ρόλου της τεχνολογίας στον πολιτιστικό τουρισμό. 

Boost the tourism potential of peripheral destinations, acquire new knowledge, capitalize on best practices from the international experience to create and launch a locally produced and globally distributed high quality experienced based product in heritage tourism

Τελικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί από τους εταίρους το τελικό προϊόν που είναι η τριλογία EUROTHENTICA, που θα παρουσιαστεί επίσημα στην έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο (08-12 Μαρτίου 2017) .

Ρόλος CulturePolis  Συντονισμός-διοίκηση του έργου, προώθηση εμπορικού προϊόντος
Σχόλια

Ακρωνύμιο: CAI
Τίτλος:  «Citizen Artist Incubator»
Στόχοι The main activity is the organization of an incubator for 30 Citizen-Artists in Greece in two phases (Sept 2016 & July 2017) and to disseminate the results of the experiment at throughout Europe / world
Έναρξη – Λήξη 1/9/2015 – 31/08/2017 – Amended
Χρηματοδότης Creative Europe/Project 559 317 / GR – small-scale project – 60% financing
Συνολικός Προυπ/σμός
Προυπ/σμός CulturePolis
331.000

87.000

Ιστοχώρος έργου http://www.citizenartist.eu/
Συντονιστής CulturePolis
Εταίροι FOKUS (AT), PacificStream (UK), La Vie sur Terre (NL)
Αντικείμενο – Παραδοτέα
Ρόλος CulturePolis Επικεφαλής εταίρος
Σχόλια Τροποποίηση σύμβασης 29/04/2016 λόγω αποχώρησης Ούγγρου εταίρου και ανακατανομής του προϋπολογισμού λόγω μεταφοράς κατασκηνώσεων σε Αυστρία

 

Ακρωνύμιο: Veni Vidi Comedi
Τίτλος: Veni Vidi Comedi : The Cooking Europe Project
Στόχοι To develop a sustainable practice around European culinary culture adapted to a fast living society, through a practice of autonomy and DIY (Do It Yourself) approach, linking the daily nutrition with gastronomy and a healthy lifestyle.

The project Vedi Vidi Comedi aims to create long term, a community that discusses how to prepare your own food and to educate young people to become creators of their food in everyday life rather than just consumers. The project promotes a healthy and sustainable food culture and aims to contribute to the cultural integration among young people in Europe, through the movement of various international culinary practices

Έναρξη – Λήξη 14 months
Χρηματοδότης ERASMUS +
Συνολικός Προυπ/σμός
Προυπ/σμός CulturePolis
Ιστοχώρος έργου  
Προϋπολογισμός έργου
Συντονιστής LISEL asbl Luxembourg
Εταίροι
Αντικείμενο – Παραδοτέα
Ρόλος CulturePolis Εταίρος
Σχόλια

 

Ακρωνύμιο: JOYNeet
Τίτλος: Job Opportunities for Youth with the Network of European Towns
Στόχοι
Έναρξη – Λήξη 1/11/2014 – 30/09/2016

 

Χρηματοδότης «Europe for Citizens»
Συνολικός Προυπ/σμός
Προυπ/σμός CulturePolis
Ιστοχώρος έργου www.joyneet.ro

 

Προϋπολογισμός έργου
Συντονιστής City of Baicoi (RO)

 

Εταίροι 8 European cities + 1 + 2 Research Center Organizations of Civil Society representing two municipalities +2 Non Profit Organizations, 1 and 1 Twinning Committee Training Center.
Αντικείμενο – Παραδοτέα
Ρόλος CulturePolis CulturePolis represent Corfu and the surrounding area of ​​the Ionian and will send a total of 15 people in seven meetings, four of which will focus on the following priorities for new participants: Agriculture, Industry and ICT innovation, Crafts, Culture and Tourism, in order to give youth a real chance to meet potential partners from the countries of the Network and to design with the mobility to learn, train, work, study or volunteer abroad, or even start their new business. JoyNEET Closing event : Corfu 22-25/09/2016.
Σχόλια Completed

Περίληψη κυρίων δράσεων-έργων (2011 – 2006)

Ακρωνύμιο: SUSTCULT
Τίτλος: Achieving sustainability through an integrated approach to management of cultural heritage
——–
Επιτυγχάνοντας βιωσιμότητα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη  διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Στόχοι Κύριος στόχος είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη – ιδιαίτερα μνημείων εγγεγραμμένων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, μέσα από την ανάπτυξη, τη δοκιμή και διάδοση μιας ολιστικής προσέγγισης ικανής να αξιοποιήσει την πολυπλοκότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
Φορέας συγχρηματο
δότησης Ε.Ε
 • Διεθνικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe) – 85%
 • Ελληνικό κράτος – 15%
Προϋπολογισμός έργου 1.707.080,78 EUR (εκ των οποίων ~ 210.000 Ευρώ για την CulturePolis
Διάρκεια Ιαν 2011 – Δεκ 2013
Εταίροι Eπικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Βενετίας και συμμετέχουν 12 φορείς από 5 χώρες της Ε.Ε και 2 βαλκανικές χώρες,  που διαθέτουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, με ποικίλες ικανότητες και εμπειρία στην πολιτιστική ικανότητα διαχείρισης και αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων ενώ ως παρατηρητής συμμετέχει και το Γραφείο της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Βενετία.
Εταίροι:
Ελλάδα: CulturePolis (Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παρ/μα Αδριατικής-Ιονίου)

 • Ιταλία: Ca’ Foscari University
 • Ουγγαρία: Ister-Granum European Grouping for Territorial Cooperation
 • Ρουμανία: Εθνικό Ινστιτούτο Κληρονομιάς και Τοπική Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Bacau
 • Σλοβενία: Πανεπιστήμιο Nova Gorica και Regional Development Agency of Northern Primorska ltd. Nova Gorica
 • Αλβανία: Δήμος Berat και Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού

ΠΓΔΜ: Δήμος Οχρίδας

Παρατηρητής UNESCO Γραφείο Βενετίας
Σχόλια Αναμενόμενα αποτελέσματα έργου SustCult
Στο πλαίσιο του SUSTCULT πρόκειται να παραχθούν ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα,  που μπορούν  – αν τύχουν σωστής εκμετάλλευσης, να βοηθήσουν ουσιαστικά την Κέρκυρα σε μια προοπτική βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης με κυριότερα τα παρακάτω:

 • Κοινή μεθοδολογία βιώσιμης διαχείρισης μνημείων/τοποθεσιών
 • Μεγαλύτερη θεσμική ικανότητα διαχείρισης/προώθησης
 • Κοινή γνώση και γεωγραφικές αναφορές
 • Νέες τεχνολογίες για χαρτογράφηση/προώθηση πολιτιστικών πόρων
 • Βελτίωση διαχείρισης με ενσωμάτωση πολιτιστικών τοποθεσιών σε εργαλεία προγραμματισμού
 • Στρατηγικές για αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας των χώρων-στόχων και δημιουργία εισοδήματος

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος «Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου — Πολιτιστική Συνάντηση Δύσης-Ανατολής»

1ο Φεστιβάλ Αραβικού Κόσμου Κέρκυρας

Συντονιστής Δήμος Santa Severina
Εταίροι Δήμοι Crotone (Καλαβρία, Ιταλία) και Puerto Pueblas (Μούρθια, Ισπανία) και την CulturePolis από Ελλάδα.
Αντικείμενο – Παραδοτέα Corfufestivals.org
Ρόλος CulturePolis Συντονιστής Φεστιβάλ Κέρκυρας – Τοπικός οργανωτής
Έναρξη – Λήξη Νοέμβριος 2010 – 30.04.2011
Χρηματοδότης ΕΕ Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013
Συνολικός Προυπολογισμός
Μερίδιο CulturePolis
400.000 Ευρώ

100.000 Ευρώ

Σχόλια Επιτεύχθηκε πλήρως ο στόχος του Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου, που ήταν η προβολή της δημιουργικότητας σε ένα διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο μεταξύ  ντόπιων και Μουσουλμάνων. Αυτό προκύπτει όχι μόνο από την αθρόα συμμετοχή των μαθητών και γενικά νέων της Κέρκυρας και των κερκυραίων αραβικής καταγωγής (υπάρχουν και τέτοιοι!) αλλά από την ομόθυμη στήριξη της ιδέας να γίνει το Φεστιβάλ Αραβικού Κόσμου ένας διαρκής με έδρα την Κέρκυρα με την ενεργό σύμπραξη των πρέσβεων των αραβικών χωρών στην Ελλάδα.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Δημιουργία Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων Κέρκυρας Ιονίου
Ιστοχώρος Culturepolis.org
Συντονιστής Φόρουμ
Εταίροι Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας (συνεργασία)
Αντικείμενο Ανάδοχος
Ρόλος Φόρουμ
Έναρξη – Λήξη 13.02.08 – 12.12.08
Χρηματοδότης Υπ. Απσχόλησης ΜΚΟ Β’ Κύκλος
Συνολικός Προυπολογισμός

Μερίδιο Φόρουμ

25.000 Ευρώ

25.000 Ευρώ

Παραδοτέα Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων Κέρκυρας (147 φορείς)

Δικτυακή Πύλη Πολιτιστικών Συλλόγων Κέρκυρας

Πολιτιστική πύλη – CultureNet

μια πλατφόρμα συνεργασίας και δικτύωσης των πολιτιστικών φορέων και προωθήσει τη μεταξύ τους συνεργασία δυνατότητα φιλοξενίας διαδικτυακών σελίδων και προβολής των συνεργαζόμενων φορέων – μελών ή όχι του Φόρουμ, τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων σε ένα νέο ιστοχώρο που θα είναι στη διάθεση όλης της κοινωνίας. βήμα παρουσίασης-προβολής πολιτιστικών συλλόγων και φορέων – κυρίως μικρών ΜΚΟ που δεν έχουν πάντοτε τις δυνατότητες αυτόνομης παρουσίας. Αξιοποίηση από υπάρχοντες ιστοχώρους, πολιτιστικές συλλογές και αρχεία που θα εμπλουτίζονται συνεχώς από την παρουσία νέων πολιτιστικών ομάδων ευρετήριο και «οδηγός» πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή και τέλος, φόρουμ διαλόγου και προβληματισμού πάνω σε θέματα πολιτισμού – υπο την ευρεία του έννοια, που συμπεριλαμβάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον υπεύθυνο τουρισμό, τις καινοτόμες εφαρμογές νέων τεχνολογιών κ.ά. Το Φόρουμ φιλοδοξεί η πύλη αυτή που η δημιουργία της ξεκίνησε το 2008 από την Κέρκυρα, να φιλοξενεί σύντομα και φορείς από όλες τις χώρες Αδριατικής και Ιονίου, Βαλκανίων και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Περισσότερα: culturenet.eu

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος CULT LINK: Arts and crafts, a gateway to dialogue and diversity
Ιστοχώρος
Συντονιστής Chambre des Beaux Arts de Méditerranée
Εταίροι Πανεπιστήμιο Τishreen (Συρία)

APE: women empowerment and crafts development association -αιγυπτιακή γυναικεία οργάνωση

Γραφείο της Ουνέσκο στο Κάϊρο.

Αντικείμενο – Παραδοτέα Κύριος στόχος του είναι να συμβάλει στη βελτίωση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών συνθηκών στη συγκεκριμένη περιοχή όπου η επανάκτηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι κύριοι παράγοντες για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

να καταδείξει στη συμβολή των τεχνών και χειροτεχνίας στην πολιτισμική ποικιλότητα, στο διάλογο και την τοπική ανάπτυξη

 • να εξασφαλίσει ανταλλαγές και διάολγο μεταξύ χειροτεχνών για την προώθηση του τομέα δραστηριότητά τους και μοίρασμα βέλτιστων πρακτικών
 • να εγκαθιδρύσει μόνιμα σημεία επικοινωνίας μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
 • αναβιβάσει τις συνθήκες της κοινότητας μέσα από βελτίωση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν σε βιώσιμη ανθρώπινη, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη.
Ρόλος Φόρουμ Εταίρος
Έναρξη – Λήξη Φεβρουάριο 2008 – Δεκέμβριος 2008
Χρηματοδότης Γραφείο Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Συρία στο πλαίσιο του προγράμματος ο πρόγραμμα EuropeAid.
Συνολικός Προυπολογισμός

Μερίδιο Φόρουμ

60.000 Ευρώ

13.000 Ευρώ

Σχόλια Τo έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2008 περίοδο κατά την οποία η Δαμασκός θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα του αραβικού κόσμου.

 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος ‘ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’

‘ANTHROPOS ART ENVIRONMENT’

Ιστοχώρος
Συντονιστής ΦΟΡΟΥΜ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εταίροι
Αντικείμενο – Παραδοτέα Το έργο ‘Άνθρωπος Τέχνη Περιβάλλον ‘ είναι μια πρωτοβουλία της Ομάδας Νέων της Πολιτιστικής Αντένας Πρέβεζας που με τη συμμετοχή ομάδων εθελοντών από τους τέσσερις Δήμους του Νομού Πρέβεζας, έχει ως σκοπό να δράσει ως εμψύχωση των τοπικών κοινοτήτων σε σχέση με την ανακύκλωση, τον διαπολιτισμικό Διάλογο, τον σεβασμό στο Άλλο, στην ανθρώπινη δημιουργία, στη σχέση ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος. Η Ομάδα Νέων της Πολιτιστικής Αντένα Πρέβεζας αναγνωρίζοντας την ανάγκη της εποχής μας, και ειδικά στην περιφέρεια και θεωρώντας ως προτεραιότητες την ενημέρωση σε σχέση με το περιβάλλον και τον διαπολιτισμικό διάλογο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση μεγαλύτερου μέρους των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων επιθυμεί να διοργανώσει το προτεινόμενο έργο ‘Άνθρωπος Τέχνη Περιβάλλον’. Στο έργο έχουν κληθεί και θα συμμετέχουν ως μέλη της εθελοντικής ομάδας , νέοι με ειδικές ανάγκες.

Η εθελοντική ομάδα θα συμμετάσχει σε όλο το φάσμα της δημιουργικής και οργανωτικής διαδικασίας των παρακάτω, περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης, σε συνεργασία με ειδικούς επιμορφωτές:

· Εικαστική έκθεση ‘Είμαι καλλιτέχνης – Σέβομαι τη φύση!’ με δημιουργίες των συμμετεχόντων από ανακυκλώσιμα υλικά και την δημιουργική παρέμβαση στο αστικό ή μη τοπίο της περιοχής, απόρροια των εικαστικών εργαστηρίων ‘Είμαι καλλιτέχνης – Σέβομαι τη φύση !’

· Την χορευτική παράσταση ‘Διανόηση του Σώματος και Περιβάλλον’ , απόρροια των εργαστηρίων σύγχρονου χορού.

· την υλοποίηση της θεατρικής παράστασης ‘Fortune Cookie’ της ομάδας Playfull

· Φόρουμ Ανοιχτού Διαλόγου για το Περιβάλλον και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο και συντονιστές τους ίδιους τους νέους και βιντεοπροβολές με ντοκιμαντέρ και οπτικοαουστικό υλικό με οικολογικά θέματα

Ρόλος Φόρουμ
Έναρξη – Λήξη
Χρηματοδότης Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση
Συνολικός Προυπολογισμός

Μερίδιο Φόρουμ

7.000 Ευρώ
Σχόλια 50% συμμετοχή

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος 1o Συνέδριο Διαπολιτισμικού Διαλόγου Αδριατικής-Ιονίου
Συντονιστής Φόρουμ
Εταίροι ΕΚ Γραφεία για την Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία
Αντικείμενο – Παραδοτέα Eocf-ai.org
Ρόλος Φόρουμ Συντονιστής Γραμματείας Συνεδρίου

Τοπικός οργανωτής

Έναρξη – Λήξη 27-28.08.08
Χρηματοδότης ΕΚ, Τοπικοί φορείς Κέρκυρας, Μοντσενίγος
Συνολικός Προυπολογισμός

Μερίδιο Φόρουμ

35.000 Ευρώ

10.000

Σχόλια

Ενημερωτικές εκδόσεις – φυλλάδια

 • Ενημερωτικά Δελτία CulturePolis
 • SUSTCULT Newsletters -του έργου μεταφράζονταν στα ελληνικά όπως το τεύχος no 2 – Σεπτέμβριος 2012 που ήτανα αφιερωμένο στην Κέρκυρα.

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων

Διαγωνισμός: το Όραμα για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας

Μελέτες – Έρευνες γνώμης

Το Φόρουμ με ομάδες εργασίας μελών και φίλων, εθελοντών μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια ερευνών για θέματα επικαιρότητας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έρευνα γνώμης υποψηφίων συνδυασμών στις Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές Οκτωβρίου 2006
Συντονιστής Φόρουμ
Εταίροι
Αντικείμενο – Παραδοτέα Ερωτηματολόγιο για πολιτιστική πολιτική συνδυασμών
Ρόλος Φόρουμ Συντονιστής
Έναρξη – Λήξη Ιούνιος – Νοέμβριος 2006
Χρηματοδότης Ϊδιοι πόροι
Συνολικός Προυπολογισμός

Μερίδιο Φόρουμ

Εθελοντική εργασία
Σχόλια Όχι σημαντική ανταπόκριση

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος ‘Έρευνα γνώμης πολιτιστικών συλλόγων περιοχής Ιονίου για το τι περιμένουν από τους νέους Νομάρχες και Δημάρχους που θα προκύψουν από τις εκλογές Οκτωβρίου 2006
Συντονιστής Φόρουμ
Εταίροι
Αντικείμενο – Παραδοτέα Ερωτηματολόγιο για πολιτιστική πολιτική φορέων συνδυασμών
Ρόλος Φόρουμ Συντονιστής
Έναρξη – Λήξη Ιούνιος – Νοέμβριος 2006
Χρηματοδότης Ίδιοι πόροι
Συνολικός Προυπολογισμός

Μερίδιο Φόρουμ

Εθελοντική εργασία
Σχόλια Όχι σημαντική ανταπόκριση

This post is also available in: enEnglish