2018 – Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

2018 – Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η CulturePolis χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27/04/2017 με μεγάλη πλειοψηφία την απόφαση για την θέσπιση του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και θα υλοποιηθεί με μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε το βίντεο